Tutkimus – Ilmakehän lämpö on piiloutunut merenpinnan alle

Julkaistu

Ilmakehä ei ole viime aikoina lämmennyt niin nopeasti kuin ilmastomallit ovat ennustaneet. Kun tätä lämpenemisen hidastumista eli toisella nimellä kutsuttua hiatusta alettiin tutkia, arveltiin lämmön varastoituneen meriin. Tuoreen vuosien 1992-2012 välillä tehtyihin mittauksiin perustuvan tutkimuksen mukaan näin asia onkin.

Kyseisen tutkimuksen mukaan merien pintalämpötila ei ole juurikaan kasvanut, monin paikoin pintalämpötila on jopa laskenut, mutta merenpinnan alapuoliset kerrokset ovat lämmenneet huomattavasti viimeisen noin kymmenen vuoden aikana vuoden 2003 jälkeen. Nämä lämmenneet kerrokset sijaitsevat 10 metrin pintakerroksen alapuolella, jossa lämpeneminen on ollut suurinta 100-300 metrin syvyydessä. Yli 300 metrin syvyydestä lämpenemistrendiä ei kyetty kunnolla määrittämään havaintojen harvuuden vuoksi. On myös huomionarvoista, että havaintojakson aikana havaintoverkoston laajuus on ollut jakson alussa paljon harvempi kuin jakson loppupuolella, mikä lisää epävarmuustekijöitä mittaustuloksissa.

Kuvassa näkyy valtamerten lämpenemistrendi 300 metrin syvyydelle asti pystyleikkauksena vuodesta 1993-2012. 1990-luvulla meret kylmenivät, mutta vuoden 2002 jälkeen ne ovat lämmenneet pintakerrosta lukuunottamatta.
Kuvassa näkyy valtamerten lämpenemistrendi 300 metrin syvyydelle asti pystyleikkauksena vuodesta 1993-2012. 1990-luvulla meret kylmenivät, mutta vuoden 2002 jälkeen ne ovat lämmenneet pintakerrosta lukuun ottamatta. Kuva Nasan Earth Observatory-sivustolta

Vaikka lämpöä onkin varastoitunut pintakerroksen alle, niin ylimmät kerrosta vaihtavat lämpöä melko helposti ja piilossa oleva lämpö voi nopeasti palata pintaan esim. El Niñon vaikutuksesta, jolloin ilmaston lämpenemisen pitäisi jälleen kiihtyä. El Niño ja La Niña-kaudet vuorottelevat yleensä muutaman vuoden jaksoissa, mutta jaksot voivat olla välillä pidempiä ja voimakkaampia. Edellisestä pitkäaikaisemmasta ja voimakkaasta El Niño-kaudesta on aikaa n. 10 vuotta, jonka aikana La Niña on ollut voitolla.

La Niña-kausina valtamerten (erityisesti Tyynenmeren) pintalämpötila on tavanomaista matalampi voimakkaampien pasaatituulten vuoksi, joka nostaa kylmää vettä kumpuamisefektin johdosta syvemmältä pinnalle. El Niñon aikana pasaatituulet ovat taas tavanomaista heikompia ja merenpinta lämpenee. Viimeisten parin vuoden aikana valtamerten pintalämpötila ja ilmakehän lämpötila onkin noussut ripeästi. El Niño-kausi on ollut jonkin aikaa jo käynnissä ja on ennusteiden mukaan voimistumassa, mikä kiihdyttänee jälleen ilmaston lämpenemistä ja korjaa trendiin tullutta notkahdusta.

Valtamerissä tapahtuva pinnan lämpötilan jaksottainen vaihtelu vaikuttaa suuresti ilmakehän lämpötilaan, sillä ne kattavat suuren osan maapallon pinnasta. Valtamerissä on havaittu myös useiden vuosikymmenien välistä vaihtelua, joka lienee kytköksissä myös El Niño- ja La Niña kausien esiintyvyyteen. Tällainen hieman pidemmän aikavälin vaihtelu saattaa erehdyttävästi antaa sen kuvan, että ilmaston lämpeneminen olisi pysähtynyt tai kääntynyt laskuun, jos siis tarkastellaan jotain tiettyä 10-20 vuoden aikaväliä. Ilmakehän lämpenemisen trendi on kuitenkin pidemmällä aikavälillä edelleen kasvava.

PDO - Pasific Multidecadal Oscillation. Eli Tyynenmeren vuosikymmenten välinen vaihtelu. Indeksin ollessa negatiivinen, on Tyynenmeren pinta tavanomaista kylmempi, positiivinen indeksin tapauksessa taas tavanomaista lämpimämpi.
PDO – Pasific Multidecadal Oscillation. Eli Tyynenmeren vuosikymmenten välinen vaihtelu. Indeksin ollessa negatiivinen, on Tyynenmeren länsiosassa pinta on tavanomaista lämpimämpi ja itäosa taas tavanomaista kylmempi, positiivinen indeksin tapauksessa taas päinvastoin. Kuva: https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_decadal_oscillation

On havaittu esimerkiksi, että Tyynen valtameren pinnan lämpötila vaihtelisi noin 25 vuoden mittaisissa jaksoissa (PDO, Pacific Multidecadal Oscillation). Tämä jaksottaisuus vaikuttaa myös ilmakehän lämpötilaan. Indeksin ollessa positiivinen vuosina 1977-2002 ilmaston lämpeni kiihtyvällä tahdilla, mutta hidastui tämän jälkeen. Tällä hetkellä eletään PDO:n kylmää jaksoa, joka on siis kestänyt kymmenisen vuotta, mikäli tämä jakso kestää vielä pidempään, tarkoittaa se sitä että ilmasto lämpenisi ennustettua hitaammin vielä vuosia. Tämän jakson jälkeen lämpeneminen todennäköisesti jälleen kiihtyy nopeasti.

PDO:n suunnan kehityksen ennustettavuus on vielä melko heikoilla kantimilla, sillä valtamerten havaintojärjestelmä ei ole vielä tarpeeksi kattava ja sitä ajavia tekijöitä ei kunnolla vielä tunneta.

Tutkimukseen liittyvä artikkeli löytyy Nasan Earth Observatoy-sivustolta: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86184

 

105 vastausta artikkeliin “Tutkimus – Ilmakehän lämpö on piiloutunut merenpinnan alle”

 1. Erikoinen tutkimus, kun merien lämpötilan mittaaminen on ennen vuotta 2004 ollut todella vajavaista. Vuoden 2004 jälkeen alkoi ARGO poijuilla mittaaminen joka ei sekään ole kyllä kattavaa, mutta vastaa sentään samaa kuin Suomen kokoista aluetta mitattaisiin pyöreästi yhdellä lämpömittarilla.

  Näistä datoista kun ”tutkijat” onnistuvat poimimaan 0,001 asteen tarkkuisia arvoja (esittävät niitä vielä faktoina), niin kyllä on kovia ukkoja.

  No tuo merien lämpenemishätävale ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska ARGO poijujen tulon jälkeen ei ole ollut havaittavissa mitään trendiä mikä puhuisi merien lämpenemisen puolesta. 1970-luvulta alkanut muutaman asteen kymmenyksen lämpeneminen pysähtyi suunnilleen vuonna 1998 ja sen jälkeen ei ole lämmennyt. Tämä on toki kiusallista tutkijoille joiden tukirahat ovat kiinni näissä katastrofiuutisissa. Sen huomaa siitäkin, että noin 50 selitystä on jo keksitty tälle ”lämpenemättömyydelle”. Tämä Nasan selitys on yksi niistä.

  1. Mielenkiintoista, sain selville että ARGO-mittausten perusteella valtamerten syvemmät osat eivät ole lämmeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta onko sinulla esittää jotain tutkimustuloksia näistä ARGO-poijujen mittauksista 0-300 metrin syvyydeltä?

   Senhän vuoksi asiaa on tärkeää tutkia, jotta ilmastomallin puutteet ymmärretään. Ilman sitä ei niitä voida myöskään kehittää ja parantaa.

   1. http://www.argo.ucsd.edu/Argo_data_and.html

    Poijut mittaavat välillä 0-2000m. Ennen tätä merien mittaukset ovat pääasiallisesti olleet tyyliin merimies ottaa laivareitillä ämpäriin vettä ja mittaa siitä lämmön.

    NASA ei näillä tutkimuksilla ainakaan profiiliaan nosta ilmastotieteen parissa..

    1. Havaintoverkoston laajuus tosiaan ollut pienempi jakson alkupuolella. 0-300 metrin syvyyksillä 90-luvulla n. 40 % ja 200 luvun jälkeen n. 50-70 % merien pinta-alasta.

     En nyt äkkiseltään löytänyt juurikaan tietoa 0-300 metrin syvyyksiltä, mutta 0-1500m syvyydellä lämpö on kuitenkin lisääntynt ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana ARGO-mittauksien mukaan:

     https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/ocean-heat-content-10-1500m-depth-based-argo

     http://judithcurry.com/2014/01/21/ocean-heat-content-uncertainties/

   2. Ongelma taitaa enemmänkin olla siinä, että ilmastomallien puutteet kyllä ymmärretään ja tiedetään, mutta niitä ei haluta nähdä eikä niistä haluta puhua, koska silloin jouduttaisiin mahdollisesti muuttamaan sitä virallista totuutta jota meille on syötetty jo pidemmän aikaa.

    Pariisiin ilmastokokous on syksyllä. Nyt on parasta aikaa lukea valtamediasta tulevaan ilmastoon liittyviä katastrofiuutisia millä yritetään saada vielä epätoivoisesti suunta kääntymään.

    1. Olet oikeassa. Ilmastolmallit ovat puutteellisia.

     Lainaus blogista:”Ilmakehä ei ole viime aikoina lämmennyt niin nopeasti kuin ilmastomallit ovat ennustaneet.”

     Jokin aika sitten vastaavalla tavalla puutteellisilla tiedoilla ennustettiin onko maapallo litteä vai pyöreä sekä kiertääkö maa aurinkoa vai päin vastoin.

     Tässä ilmastoasiassa on kyse hyvin pitkälle samasta. Kukaan ei todellisuudessa tiedä mitä on tapahtumassa, miksi on tapahtumassa tai onko ylipäänsä yhtään mitään tapahtumassa. Silti tiettyjen tahojen täytyy liturgiaansa toistuvasti esittää.

     Kysehän on puhtaasti ennustamisesta. Ennustetaan mitä tulee tapahtumaan ja mitä siitä seuraa. Ennute väittää nyt, että lämpenee ja tapahtumassa on katastrofi lämpenemisen takia. Lähtökohdat vaan ennusteen tekemiselle ovat varsin vaatimattomat jo pelkästään puutteelisten ennustemallien takia.

 2. Jos ilmakehän lämpenemistä ennustaneet ilmastomallit eivät olleet luotettavia (siis viimeiset 10v), mikä takaa, että nykyiset ennusteet olisivat? Tottakai ennusteet kehittyvät, mutta varmaan maallikkoa askarruttaa, löytyykö taas joku uusi muuttuja, jota malleissa ei huomioida.

  Tuosta blogista voidaan irrottaa yksi lause, joka kiteyttää koko asian: ”Ilmakehä ei ole viimeisen kymmenen vuoden aikana lämmennyt niin nopeasti kuin ilmastomallit ovat ennustaneet”…

  Silmämääräisesti tuosta graafista näkyy, että ilmasto on viilentynyt. Oikeammin olisi pitänyt muotoilla lause jotakuinkin näin: ”Ilmakehä on viilentynyt viimeisen 10 vuoden aikana, vaikka ilmastomallit osoittivat toisin.” Asiayhteyteenkin sidottuna uudelleenmuotoilemani lauseen totuusarvo on ”tosi”.

  1. Mistä graafista puhut? Kirjoituksessani ei ole ilmakehän lämpötilaa kuvaavaa graafia, vaan Tyynenmeren pintalämpötilan jaksottaista vaihtelua kuvaavan indeksin graafi. Mutta olet siis oikeassa, kymmenen vuoden aikana lämpeneminen näyttää olleen pysähdyksissä tai tietyt vuodet valittuina jopa laskussa. Pidemmän aikavälin trendi on kuitenkin kasvava vaikka tällä hetkellä loventunut paljon. Viime vuosina ilmakehä on lämmennyt ja viime vuosi oli mitttaushistorian lämpimin vuosi.

   1. PDO-indeksi ei kuvaa Tyynenmeren lämpötilaa, eikä sen vaihteluita. Se kuvaa Tyynenmeren pintalämpötilojen eroja Pohjois-Amerikan rannikon edustalla olevien vesien ja keskisen pohjoisen Tyynenmeren vesien välillä.

    http://research.jisao.washington.edu/data_sets/pdo/

    Sivun kuvassa näkyy, kuinka Tyynenmeren pintavesien lämpötila on jakautunut negatiivisen PDO-anomalian aikana, joka yleensä esiintyy yhdessä La Ninojen kanssa. Positiivisen PDO:n aikana lämpötilajakauma on päin vastainen.

    http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8703

   2. Outoa? Jos lämpötilat ovatkin olleet laskussa, niin mikä ihme on aiheuttanut ne väitetyt, ilmaston lämpenemisestä johtuneet, sään ääri-ilmiöt? Muistaakseni Aleksi, totesit yhdessä sääuutisessa, kuinka osa silloisesta Suomen lämpimästä kelistä johtui ilmastonmuutoksen aiheuttamasta lämpenemisestä? Ja nyt sitä lämpenemistä ei ole ollutkaan? Erittäin outoa?

    1. Kommenttini oli hieman virheellinen, pahoittelut. Jos tarkastellaan vain jotain tiettyä lyhyttä aikajaksoa ja valitaan se mielimääräisesti, niin voidaan mikä tahansa tilasto saada näyttämään siltä, että lämpötilat ovat olleet laskussa esim. muutaman vuoden jakso tai jakso vaikka vuodesta 2003-2012, jossa vuosi 2003 on lämpimämpi kuin 2012. Kun mainitsin että viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut hieman laskua lämpötiloissa, ei minulla ollut käsissäni uusimpia mittautuloksia viime vuoteen asti, joka oli jälleen mittaushistorian lämpimin ja lämpenemistrendi on edelleen kasvava vaikka heikompi kuin aiemmin.

     Maapallon keskilämpötila ei siis ole romahtanut esiteolliselle ajalle, vaan yksittäisten vuosien lämpötilat ovat olleet viime vuosina hieman alemmat kuin aiempien huippuvuosien. En ole väittänyt että viimeisen 100 vuoden lämpenemistä ei ole ollutkaan.

     tässä vielä tuo lämpötila vuoteen 2014 asti.
     http://reason.com/blog/2015/01/16/2014-hottest-year-on-record-says-noaa-cl#.1uljvc:8j7i

   3. hans, pitää vain luottaa, että ovat luotettavia. Sanovat kyllä, että säätä on hankala ennustaa edes viikon päähän muutaman asteen tarkkuudella. Mutta kyllä kai tuollainen vuosikymmenten mittainen asteen kymmenysten ennustaminen sitten on helpompaa. :)

    1. On täysin eri asia ennustaa säätä yhteen paikkaan maapallolla, kuin koko pallon koko keskimääräistä lämpötilaa.

    2. Niin oudolta kuin se saattaakin kuulostaa, mutta monetkin ilmiöt ovat paljon helpompia ennustaa pidemmillä kuin lyhyemmillä jaksoilla.

     Itse en ole meteorologiaan juuri perehtynyt, mutta vastaavia ilmiöitä tulee vastaan talouspuolellakin. Maailman pörsseistä on olemassa laajat ja kattavat tilastotiedot, ja niiden pohjalta voidaan melko vakuuttavasti väittää että pörssikurssit ovat keskimäärin aina nousseet. Mutta toistaiseksi ei ole keksitty mitään kaavaa tai ennustemallia jolla kyettäisiin ennakoimaan seuraavan päivän liikkeitä. On tavallaan helppo sanoa, että keskimääräinen osake tulee kallistumaan 10 vuoden aikaskaalalla, mutta lähestulkoon mahdotonta arvioida mitä sille tapahtuu huomenna.

     Ja tämä johtuu pitkälti tilastomallien perimmäisistä ominaisuuksista. Mikään tilastollinen malli ei kykene ennustamaan satunnaisesti valitun yksittäisen auton reittiä… Mutta esimerkiksi 10’000 auton otoksesta voidaan jo huomattavasti helpommin tehdä arvioita siitä minkälaisille reiteille valtaosa niistä sijoittuisi. Toki tilastolliset yleistykset osuvat kohdille usein myös yksittäistapauksissakin, mutta merkittävätkin poikkeamat ovat aina, paitsi mahdollisia myös todennäköisiäkin.

 3. Mitään hidastumista ei nykyiseen lämpenemistrendiin ole näkyvissä, koska meret ovat alkaneet luovuttamaan niihin varastoitunutta lämpöä ilmakehään El Ninon johdolla. Odotettavissa on globaaleja lämpöennätysvuosia ja niiden jälkeen voi GISTEMP vetää trendilinjansa suoraan ilman vekkiä.

  http://www.realclimate.org/images/hiatus.png

  Nykyinen lämpenemisvauhti 0,16°C/vuosikymmen on hyvin sopusoinnussa aiemmin nähtyjen lämpenemisien aikana havaittujen nousutrendien kanssa kuten nähdään prof. Phil Jonesin laskemista trendeistä.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/05/clip_image002_thumb2.jpg?w=682&h=311

  Huonommin nykytrendi sopii yhteen IPCC:n ennusteen kanssa, jonka mukaan lämpenemistä pitäisi tapahtua keskimäärin 0,23°C/vuosikymmen.

  PDO-indeksistä voidaan nähdä, kuinka El Ninot ja La Ninat esiintyvät Tyynellämerellä. Vuosina 1926 – 42 esiintyi El Ninoja enemmän. Vuosina 1943 – 1976 hallitsivat La Ninat ja 1977 – 98 El Ninot. Vuodesta 1999 alkaen tilanne näyttäisi olevan neutraali ENSO:n kohdalla, varsinkin nyt kun El Nino on jälleen kehittymässä. PDO-indeksi on viimeiset 1,5 vuotta ollut reilusti positiivinen, joten siinäkään ei pian näy trendiä vuodesta 1999 alkaen.

  http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/ts.gif

  Tänä kesänä on ollut mahtava tilaisuus seurata El Ninon vaikutusta Suomen säähän, sillä vastaavanlaista El Ninoa ei olla nähty sitten kesän 1987. Kesän säät ovatkin menneet kohtalaisesti ’1987-kässärin’ mukaan. Tällä hetkellä El Nino kuitenkin lämpenee sitä vauhtia, että ainoaksi tilastoista löydettävissä olevaksi verrokiksi jää kesän 1865 El Nino. Elokuun sää tulee olemaan mielenkiintoinen tapahtuma Suomessa. Nähdäänkö -3°C normaalia kylmempi elokuu kuten 1987 vai tulevatko kovat pakkaset kuun lopulla kuten kävi 1865? Vai joudutaanko laittamaan nämä ’kässärit’ myöhemmin roskakoriin ja elokuussa onkin hyvät lomasäät?

 4. Lause: ”Ilmakehän lämpenemisen trendi on kuitenkin pitkällä aikavälillä edelleen kasvava” on harhaaanjohtava. Ilmatieteilijät tarkastelevat lämpötiloja mielellään lähtien 1800-luvun puolivälistä, jolloin koko holoseenin kylmin kausi, pikkujääkausi loppui. Jos tarkastellaan koko holoseenin lämpötiloja, niin huomataan että lämpötilakuvaaja muistuttaa alaspäin kääntyvää sirpin terää. Pitkällä aikavälillä ilmaston viileneminen siis edelleen jatkuu ja tarvittaisiin todella merkittävää vähintään kahden asteen lämpenemistä, jotta voitaisiin puhua ”pitkän aikavälin lämpenemisestä”.

  1. Ei pidä paikkaansa. Itseasiassa kun tarkastellaan holoseenin lämpötilaa globaalisti, niin tuon alaspäin kääntyvän sirpin terän päässä on pystysuora piikki ylöspäin viimeisen sadan vuoden n. 1 asteen lämpenemisestä.. tuo asteen piikki on siis syntynyt sadan vuoden aikana, kun yhtä suureen jäähtymiseen on kulunut holoseenin aikana n. 5000 vuotta.

   Olisi aika merkillistä olla tarkastelematta juuri tätä erikoista piikkiä, joka on erittäin pienellä tilastollisella todennäköisyydellä luonnollista vaihtelua.

   http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison_png

   1. Aleksi, te tarkoitushakuisesti unohdatte myös keskiajan lämpökauden. Viittaat piikillä 1980-luvulla alkaneeseen lievään lämpenemiseen, jonka väitetään johtuvan ihmisen toiminnasta. 1930-luvulla oli aivan vastaava piikki, eikä sitä väitetä ihmisen syyksi. Näitä vaihteluja on aina ollut suuntaan jos toiseen, mutta iso kuva osoittaa ilmaston viilenneen jo tuhansia vuosia.

    1. Viittaan piikillä koko teollisen ajan lämpötilan nousua, joka on hyvin pienellä todennäköisyydellä luonnollista vaihtelua. En puhu nyt yksittäisten vuosikymmenten vaihtelusta, joka syntyy ilmakehän/merien sisäisetä vaihtelusta vaan ulkoisten pakotteiden ajamasta ilmastonmuutoksesta. Kyllä, ilmasto on viilentynyt jo tuhansia vuosia mutta viimeisen sadan vuodenaikana tämä tuhansien vuosien viilentyminen on kumoutunut lyhyessä ajassa.

     Nyt ollaan jo selvästi keskiajan lämpökauden yläpuolella. Ongelmahan on että jos ilmaston lämpeneminen jatkuu tätä vauhtia niin ihmiskunta ja luonto ei ehdi sopeutua sen ajamiin muutoksiin, kun ne tapahtuvat niin lyhyen ajan sisällä.

     http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison_png

 5. Hieno otsikon muutos! Juu, eipä tuossa graafissa tosiaankaan ilmaston lämpenemistä kuvata. Olin vain niin tohkeissani, että viittasin muistissani olevaan graafiin, joka siis osoittaa maapallon ilmaston viilenneen ja todistaa ennusteiden erheen. En toisin tiedä, onko se nyt kovin suuri virhe, jos ennuste osoittaa väärin muutoksen suunnan. Ero nykyhetkeen osui aika hyvin kohdalleen. :)

  Talvella oma painoennusteeni kesäksi näytti -5 kg. Tosiasiassa painan nyt 4,5 kg enemmän kuin ennusteen tekohetkellä. Eihän tuossa ole kuin 0,5 kg ero, joka menee jo mittausvirheen piikkiin.

  1. Hei, tässä tosiaan maapallon keskilämpötilan poikkeama viime vuoteen asti, joka oli mittaushistorian lämpimin, lämpenemistrendi on siis kasvava edelleen lyhyemmälläkin aikavälillä.

   http://reason.com/blog/2015/01/16/2014-hottest-year-on-record-says-noaa-cl#.1uljvc:8j7i

 6. ”Tällainen hieman pidemmän aikavälin vaihtelu saattaa erehdyttävästi antaa sen kuvan, että ilmaston lämpeneminen olisi pysähtynyt tai kääntynyt laskuun, jos siis tarkastellaan vain lyhyttä aikaväliä esim. viimeistä 10-20 vuotta. Ilmakehän lämpenemisen trendi on kuitenkin pitkällä aikavälillä edelleen kasvava.”

  Kun ilmasto lämpeni, tarkasteltiin vain vuotta 1985-1995, siis _kymmentä vuotta_. Aina vuoteen 2005 asti. Sillä tavalla kun sai sellaisen trendin kuin halusi. Nyt, kun ilmasto jäähtyy takaisin normaaliin, sama aikaväli ei tietenkään kelpaa, vaan referenssinä on edelleen vuosi 1981 ja vedotaan siihen että ilmasto _on lämmennyt niin paljon vuodesta 1981_.

  Se, että se vuosisadan kylmin vuosi, ei tietenkään mainita missään, menisivät trendit ikävästi rikki.

  Se, että viimeiset 10 vuotta on menty tasaisesti alaspäin ja tämä trendi jatkuu, on kiusallinen fakta jota ”global warming”-kultti ei voi sietää ja sen kiertämiseksi keksitään mitä tahansa, täydelliseen absurdiuteen asti. Siitä tämäkin kirjoitus on loistava esimerkki. Ilmasto on jäähtynyt ja pulinat pois: Se on mittausfakta jota ei voi kiertää enää mitenkään. Eikä selittely auta.

  Yritystä silti on: Aikavälin kasvattaminen niin että se _aina_ sisältää lämpötilan huippuvuodet 2000-2005 on kaikkein helpoin keino ja on suorastaan rikollista että ns. tutkija sortuu moiseen limboiluun: Tutkija joko käyttää samaa aikaikkunaa kuin ennenkin tai suoraan valehtee mittausten tuloksista. Siitä tässäkin on kyse: Se, että poimitaan halutut vuodet ja vetäistään niiden väliin viivoittimella trendi, on puhdasta propagandaa.

  Se, että miksi virallinen propaganda valehtelee, onkin sitten toinen juttu ja tästäkin asiasta on tullut ilmeisesti uskottavuuskysymys eikä siinä kohdassa tieteellä ole enää mitään tekemistä asian kanssa. Yksikään nykyinen ilmastotieteilijä ei voi tunnustaa olevansa _täysin väärässä_ saatuaan miljoonan tai pari valtion ”tutkimusrahaa” todistaakseen että ilmasto lämpenee.

  Siitä on kyse, pohjimmiltaan: Rahalla saa sellaisia tutkimustuloksia kuin haluaa. Tämä myös näkyy IPCC:n toiminnasta ja ”ilmastotutkijoiden” toiminnasta kautta maailman, kiusallisen selvästi.

  Ns. kovan tieteen edustajana minä pidän näitä ihmisiä lähinnä astrologin tasoisina pelleinä joita ei pitäisi koskaan eikä missään ottaa vakavasti: Tutkimus ei automaattisesti ole tiedettä ja ilmastotutkimus lähestyy pesunkestävää huuhaata: Vaikka tutkitaan kovasti niin tiedettä sieltä ei löydy eikä kukaan pysty selittämään yhtään mitään tutkimusten tulosten perusteella.

  Sellainen tutkimus on ihan kivaa tehdä, mutta asioiden selittäjänä, siis tieteenä, se on kokolailla arvotonta. Tiede kun ei vastaa siihen että ’mitä tapahtui’ vaan siihen että ’miksi tapahtui’. Ja ilmastouskovaisilla ei ole mitään hajua kummastakaan tällä hetkellä.

  1. Vuosisadan kylmin vuosi jakoi sijan vuosien 1911 ja 1909 kesken, mittaushistorian lämpimin vuosi oli viime vuosi 2014.

   Täältä löytyy tarkempi tilasto joka osoittaa lämpenemistrendin olevan edelleen kasvava.
   http://reason.com/blog/2015/01/16/2014-hottest-year-on-record-says-noaa-cl#.1uljvc:8j7i

   1. UAH ja RSS satelliittimittausten mukaan vuosi 2014 ei todellakaan ollut mittaushistorian lämpimin. Vuosi 2010:kin oli lämpimämpi ja sekään ei ollut kuitenkaan mittaushistorian lämpimin.

 7. ”Ilmakehän lämpenemisen trendi on kuitenkin pitkällä aikavälillä edelleen kasvava.”

  Täsmälleen ottaen millä aikavälillä? Sitä kirjoittaja ei sano ja siis käytännössä valehtelee täysin tietoisesti.
  Kerropa meille vuodet, mistä mihin?

  Valitsemalla lähtövuosi sopivasti voi väittää ihan mitä tahansa ja kas kummaa, se on heti aitoa propagandaa se kun vuosia ei mainita.

  Vuodesta 1981 varmasti on: Vuosisadan kylmin vuosi, varmasti on lämpimämpää nyt kuin silloin. Entäs vuodesta 1950? Sitä kirjoittaja ei sano eikä määrittele ”pitkää aikaväliä”.

  Vuodesta 1000 on menty kylmempään suuntaan ja _paljon_. Silloin mm. tammi oli luonnonvarainen puu Oulun korkeudelle asti. Eipä ole enää, ollut moneen sataan vuoteen. Nykyisin sitä kasvaa Saksan keskiosissa, siis 2000 km etelämpänä. Siitä voi päätellä että miten lämmintä täällä joskus on ollut.

  Muutamasta asteesta ei puhuta, vaan ennemmin kymmenestä asteesta, keskilämmössä.

  Hupaisaa että IPCC ei edes tunnusta vuoden 1000 lämmintä jaksoa olemassaolevaksi vaikka se on biologis-arkeologinen fakta ja viikinkiretkien ilmastollinen perusta. Mutta eihän poliitikko tunnusta todellisuutta jos se on ideologian kanssa ristiriidassa.

  1. Kun tarkastellaan teollisen aikakauden lämpötiloja tai koko mittaushistoriaa, jonka aikana maapallon keskilämpötila on noussut erittäin nopeasti johtuen todennököisimmin antropogeeninen ilmastonlämpenemisestä.

   Voitko esittää väittelleesi jonkun perustan että globaalisti vuodesta 1000 ollaan tultu alaspäin? Pikku jääkauden aikaan lämpötilat olivat kyllä matalammalla mutta tällä hetkellä maapallon keskilämpötila on selvästi vuoden 1000 yläpuolella. Oppimani mukaan lämpötila on ollut yhtä korkealla kuin nyt n. 5000 vuotta sitten. Vai tarkoititko kenties jonkun tietyn alueen ilmastoa?

   Ilmastonlämpeneminen ei tunne maiden rajoja vaan koskee koko maapalloa. Tässä tullaan siihen ongemaan, että jollain tietyllä alueella ilmaston kehitys voi olla poikkeava koko maapallon kehityksestä jollain tietyllä aikavälillä.

 8. ”Mitään hidastumista ei nykyiseen lämpenemistrendiin ole näkyvissä,”

  Paitsi mittaustulokset jotka osoittavat jäähtyvää trendiä. Mutta tietenkin jos ei välitä niistä niin voihan sitä selittää mitä tahansa. Hauska kun Forecan tutkijakin jo suoraan sanoo että jäähtyvä trendi on menossa niin sitten joku kommentoi täsmälleen päinvastaista. Eikä mitään pätevää tietenkään sellaisen tueksi: Realclimate-linkki antaa ’temperature anomaly”-nimisen olion, ei todellista lämpötilaa.

  ”Odotettavissa on globaaleja lämpöennätysvuosia”

  Paitsi että ei ole koska ei ole mitään syytä siihen että miksi näin kävisi. Kun ilmasto jäähtyy ensin, niin meret seuraavat perässä ja korkeintaan hidastavat ilmaston jäähtymistä, eivätkä missään tapauksessa lämmitä sitä enempää, kun ei sellaista ole nytkään näkyvissä.

  Ilmaston lämpeneminen tietenkin hidastui kun lämpö valui meriin ja nyt se valuu meristä takaisin kun ilmasto jäähtyy. Perustermodynamiikkaa: lämpö pyrkii tasaantumaan.

  1. En ole väittänyt trendin olevan jäähtyvä, mainitsin kyllä että lämpötila on laskenut viimeisen kymmenen vuoden jakson aikana tarkastellessani mittaushistoriaa, josta puuttuivat viimeisten vuosien kohonneet lämpötilat, käytössäni ei ollut sillä hetkellä tuoreempaa dataa. Viime vuosina lämpötila on taas noussut ja vuosi 2014 oli mittaushistorian lämpimin vuosi maapallolla, trendi on siis edelleen kasvava vaikkakin varsin loivasti.

   Mihin tarvitsemme todellista keskilämpötilaa kun lämpötilan poikkeama keskiarvosta kertoo jo kaiken olennaisen, nämme siitä saman kehityksen ja siitä selviää sama trendi kuin todellisesta keskilämpötilastakin?

   http://reason.com/blog/2015/01/16/2014-hottest-year-on-record-says-noaa-cl#.1uljvc:8j7i

   1. Viime vuosi ei ollut mittaushistorian lämpimin. Se ei ollut edes lähelläkään sitä. Se on varmaan dataa kiduttamalla jossain laitoksessa saatu kuumenemaan, mutta mittaukset eivät tätä väitettä kyllä tue.

    1. http://wattsupwiththat.com/global-temperature/

     1. Maanpintamittausten mukaan vuosi 2014 oli lämpimin. UAH ja RSS ovat satelliittimittauksia, jotka eivät suoraan mittaa lämpötilaa vaan se saadaan laskettua säteilymittauksista epäsuorasti. UAH ja RSS mittaukset eivät ole siksi täysin luotettavia vaan niihin liittyy suhteellisen iso virhemarginaali. Lisäksi tässä mitataan kahta eri asiaa, RSS ja UAH mittaavat siis koko ilmakehän lämpötilaa, luonnollisesti tästä saadaan eri tuloksia kuin maanpintamittauksista.

      Näissä mittauksissa onkin havaittu aiemmin harhaa, eli mittaustuloksia on jouduttu korjaamaan ylöspäin.

      Jokatapauksessa vaikka satelliittimittausten perusteella vuosi 2014 ei olisi ollut kaikista lämpimin (UAH:n mukaan 3. lämpimin ja RSS:n mukaan 6. lämpimin), niin trendi on näissäkin mittausaikana kasvava.

     2. Satelliittimittaukset kattavat kuitenkin koko maapallon toisin kuin maamittauspisteet. Niillä on myös toinen hyväpuoli joka on siinä, että niiden mittauspaikat eivät ole keskittyneet asutuskeskusten lähelle eivätkä lentokentille toisin ,kun maamittauspisteillä.

      Jos ajatellaan tilannetta 70-luvulta tähän päivään, niin aika paljon on rakennuksia noussut ja asfalttia tullut pintaan tässä ajassa.

      Itse asustelen taajamassa n.15km päässä kaupungin keskustasta ja talven kovilla pakkasilla on hurjin heitto ollut 8 astetta kotipihani ja ilmatieteenlaitoksen mittausaseman välillä. Tämä on aika suuri ero, kun ajtellaan, että toinen luku kirjataan totena ylös tilastoihin.

      Maamittausasemien tulosten adjusteeraaminen on myös laskenut niiden arvoa aika paljon ja kyllähän sen ilmakehänkin kaiken järjen mukaan tulisi lämmetä mikäli tämä lämpö olisi maan pinnalla havaittavissa.

 9. Jos tarkastellaan pelkästään maa-alueita, niin siellä keskilämpötilan pitäisi kyllä nousta riippumatta meristä, mikäli hiilidioksidipitoisuuden nousulla olisi väitetty vaikutus. Se nimittäin vaikuttaisi suoraan säteilytaseeseen, joka näkyisi välittömästi lämpötilassa, aivan kuin Auringon säteilytehon muutokset. Otetaanpa tätä valaiseva esimerkki:

  Oletetaan ensin maapallon ilmakehä jossa ei ole lainkaan hiilidioksidia. Tällöin tietyssä maanpinnan pisteessä on tietty säteilytase, jonka eräs komponentti ilmakehän lämpösäteily alaspäin. Ilman hiilidioksidia sitä vastaavat spektrin osat eivät kuljeta säteilyä. Nyt jos hiilidioksidi lisätään silmänräpäyksessä nykypitoisuuteen, niin ilmakehän alassäteily lisääntyy hiilidioksidin kaistoilla ja tämä näkyy lämpötilassa samalla viiveellä kuin tilanteessa jossa Aurinko tulee esiin pilven takaa. Se mitä tapahtuu pitoisuuden kasvatuksella nykyisestä onkin sitten monimutkaisempi tarina, mutta mikäli sillä on yhä lämmittävä vaikutus, niin kyllä se näkyy maa-alueilla. Meriin vetoaminen on selittelyä.

 10. Kerros Aleksi vaikkapa vain sun oma mielipide jos tietoa ei ole, että mikä on se ”voima” joka on saanut hiilidioksiidin pullahtamaan merestä ilmakehään alkaen lämmittää sitä. Ja samoinhan on pitänyt tapahtua myös keskiajan lämpökaudella ja rooman jne lämpökausilla.
  Vai joko jo pystyt tunnustamaan että hiilidioksiidilla ei ole juuri mitään roolia lämpenemisen kanssa vaan se on seuraus?

  Ja mitenkä ilmastonmallintajat ovat ottaneet auringon huomioon?
  http://www.aka.fi/fi/tietysti/tekniikka/nyt-pinnalla1/kuinka-auringon-hiukkaset-vaikuttavat-maapallon-ilmastoon/

 11. Tässä olisi 52 lista syistä miksi ei ole lämmennyt! Vai onko sittenkin lämmennyt, eli keksityt syyt ovatkin potaskaa? Mikä nyt siis on tilanne, onko lämmennyt vaiko eikö?
  http://wattsupwiththat.com/2014/09/11/list-of-excuses-for-the-pause-in-global-warming-is-now-up-to-52/

  Tässä muutaman ilmastoveijarin kommentteja lämpenemättömyydestä vuosien varrelta:
  5 July, 2005: “The scientific community would come down on me in no uncertain terms if I said the world had cooled from 1998. OK it has but it is only 7 years of data and it isn’t statistically significant…,” Dr. Phil Jones – CRU emails.
  7 May, 2009: “No upward trend” has to continue for a total of 15 years before we get worried,” Dr. Phil Jones – CRU emails.
  15 Aug 2009: “…This lack of overall warming is analogous to the period from 2002 to 2008 when decreasing solar irradiance also countered much of the anthropogenic warming…,” Dr. Judith L. Lean – Geophysical Research Letters.
  19 November 2009: “At present, however, the warming is taking a break.[…] There can be no argument about that,” Dr. Mojib Latif – Spiegel.
  19 November 2009: “It cannot be denied that this is one of the hottest issues in the scientific community. [….] We don’t really know why this stagnation is taking place at this point,” Dr. Jochem Marotzke – Spiegel.
  13 February 2010: Phil Jones: “I’m a scientist trying to measure temperature. If I registered that the climate has been cooling I’d say so. But it hasn’t until recently – and then barely at all.”
  BBC: “Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming?”
  Phil Jones: “Yes, but only just.”
  2010: “…The decade of 1999-2008 is still the warmest of the last 30 years, though the global temperature increment is near zero…,” Prof. Shaowu Wang et al – Advances in Climate Change Research.
  2 June 2011: “…it has been unclear why global surface temperatures did not rise between 1998 and 2008…,” Dr Robert K. Kaufmann – PNAS.
  18 September 2011: “There have been decades, such as 2000–2009, when the observed globally averaged surface-temperature time series shows little increase or even a slightly negative trend1 (a hiatus period)…,” Dr. Gerald A. Meehl – Nature Climate Change.
  14 October 2012: “We agree with Mr Rose that there has been only a very small amount of warming in the 21st Century. As stated in our response, this is 0.05 degrees Celsius since 1997 equivalent to 0.03 degrees Celsius per decade.” Source: metofficenews.wordpress.com/, Met Office Blog – Dave Britton (10:48:21) –
  30 March 2013: “…the five-year mean global temperature has been flat for a decade,” Dr. James Hansen – The Economist.
  7 April 2013: “…Despite a sustained production of anthropogenic greenhouse gases, the Earth’s mean near-surface temperature paused its rise during the 2000–2010 period…,” Dr. Virginie Guemas – Nature Climate Change

  Outoa!

  1. Itsekin viittasin noihin selittelyihin myös aikaisemmin, mutta Pekka hoiti homman paljon paremmin.
   Tämä on ns. ilmastotieteessä varmasti todella kipeä aihe. Kuinka kertoa ihmisille uskottavuutensa säilyttäen, että kaikki mitä olemme hokeneet teille viimeiset vuosikymmenet onkin ollut silkkaa p*skaa.

   Se ikävä puoli tässä on, että ihmismuisti on niin kovin huono. Muutaman kymmenen vuoden päästä tästä asiasta muistuttaa enää ruostuvat tuulimyllyn rämät maanomistajien ilona Suomen kansallismaisemassa ja uusi uhkakuva on jo löydetty millä voidaan kerätä rahaa pelokkailta ihmisiltä.

 12. Mielenkiintoista luettavaa niin alkuperäinen kirjoitus kuin kommentitkin. Itse en ole koskaan uskonut ilmastonmuutoshömppään. Olisin saattanut erehtyä pikkuisen uskomaankin jonkun erikoiselta tuntuvan sääilmiön jälkeen, elleivät maailman suurimmat riistokapitalistit olisi alkaneet rahastaa tällä ”ilmastonmuutoksella”. EU on toiminut heidän nöyränä juoksupoikanaan säätämällä idioottimaisia direktiiveja. Itse muistan vajaat 60 vuotta taaksepäin. Esim. kesä 1962 muistutti aika paljon tätä kesää. Satoi ja oli kylmä. Homehtuvia heiniä purettiin seipäiltä ja leviteltiin kuivumaan, jos aurinko joskus pilkisti. 60-luvulla oli myös tosi kuumia kesiä. Heinäpellolle meinasi sulaa ja palaa. Jonain vuonna 70-luvun alussa lumi tuli Joensuun seutuville joulun tienoissa. Silloin kukaan ei ollut vielä keksinyt, että ilmastollakin voi rahastaa. Varmaa on, että ”siät vaihteloo, mutta ilimat pysyy”. Ja jos maapallolla on elämää vielä 100 vuoden kuluttua, nykyisten ilmastonmuutoshömppäjuttujen lukijoilla on hauskaa.

 13. Aleksi höpötti ”Kyseisen tutkimuksen mukaan merien pintalämpötila ei ole juurikaan kasvanut, monin paikoin pintalämpötila on jopa laskenut, mutta merenpinnan alapuoliset kerrokset ovat lämmenneet huomattavasti viimeisen noin kymmenen vuoden aikana vuoden 2003 jälkeen.”

  Odotan kieli pitkänä selitystä tolle ilmiölle. Nimittäin että lämpö pystyy kulkemaan pintavesien läpi lämmittämättä niitä?
  Pistää kyllä mun fysiikantajun koetukselle mutta toivottavasti Aleksi selittää sen mekanismin?
  Ja maalitolpatkin on pistetty sopivasti vuoteen 2003 kun aikaisempia luotettavia mittauksia ei juurikaan ole.

  Ja vielä noista ennätys”kuumista” vuosista senverran että järki käteen, muutokset on asteen sadasosia ja ne häviävät virhemarginaliin.

  Ja mun mielestä aika säälittävää väittää tollasta.
  Aleksi höpötti ”Nyt ollaan jo selvästi keskiajan lämpökauden yläpuolella. Ongelmahan on että jos ilmaston lämpeneminen jatkuu tätä vauhtia niin ihmiskunta ja luonto ei ehdi sopeutua sen ajamiin muutoksiin, kun ne tapahtuvat niin lyhyen ajan sisällä. ”
  Ei taideta olla keskiajan lämpötiloissa vieläkään ja kerro edes yksi eläin/kasvilaji jota marginaalinen lämpötilan nousu uhkaa.

  1. Ei lämpö kuljekaan pintakerroksen läpi, vaan ilmiö selittyy sillä, että La Niña vuosien aikaan pasaatituulet ovat voimakkaampia, aiheuttaen kumpuamisilmiön joka nostaa kylmää vettä syvemmältä pinnalle kun tuulet puskevat lämmintä pintavettä valtamerten länsiosiin.

   Yksittäisillä huippulämpimillä vuosilla ei olisikaan yksinään merkitystä, vaan sillä että koko ajan mitataan uusia ennätyksiä, joka kertoo siitä että ilmasto lämpenee/on lämmennyt. Eri asia jos näitä ennätyksiä ei enää jatkossa tule.

   Jos katsoit tätä graafia, niin siitä nähdään että maapallon keskilämpötila on nyt n. 0,5 astetta korkeammalla kuin keskiajalla.

   http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison_png#sthash.E1ruwCZr.dpuf

   Ilmaston lämmetessä kasvien esiintyvyysalueet siirtyvät pohjoisemmas ja tietyt lajikkeet eivät enää menesty niillä alueilla joilla ne ennen ovat menestyneet, turha tässä on yksittäisiin lajeihin mennä kun muutos vaikuttaa jollakin tavalla suurimpaan osaan. Sukupuuton uhkaa on hankalampi arvioida, lajeja kadonnee kuitenkin runsaasti paikallisella tasolla. Tässä lisätietoa ilmasonmuutoksesta ja sukupuutosta:

   https://ilmastotieto.wordpress.com/2013/02/04/ilmastonmuutos-lajien-sukupuuttojen-aiheuttajana/

   1. Jokainen löytää varmasti omaa ideologiaa tukevan graafin netistä. Varmaa on vain se, että nykyistä lämpimämpää on ollut aikaisemmin ja tällä ei ole ollut mitään tekemistä ihmisen kanssa.

    https://www.avaruus.fi/uutiset/maa-ja-lahiavaruus/groenlannin-jaeaetikoen-alta-loeytyi-3-miljoonaa-vuotta-vanhaa-tundraa.html

    http://ilmastorealismia.blogspot.fi/2012/03/yle-ja-saksalais-gronlantilainen.html

    Tuo sukupuutto asia minua kanssa hämmästyttää. Kylmä tappaa ei kuuma. Tämä on helppo todeta kun lähtee kiertelemään metsikköä lähellä päiväntasaajaa ja suuntaa seuraavan retken Grönlannin jäätikölle. Ei varmasti hirveän kauan kestä todeta kummassa on paremmat olosuhteet elämälle.

 14. Tässä hieman historiallista tietoa, joka perustuu todellisiin tapahtumiin, ei kuviteltuihin mallinnuksiin. Antaa hieman perspektiiviä noihin ”lämpimintä kuin koskaan” -huuhaajuttuihin.
  Lähde:
  Jouko Vahtola: Suomen Historia, Jääkaudesta Euroopan unioniin, 2003 Otavan Kirjapaino Oy
  Sivu 19: ”Rautakauden jaksona kansainvaellusaika(400-550/600 jKr.) oli Suomessa suotuisaa eteenpäinmenon aikaa. Perustana oli suorastaan poikkeuksellisen lämmin ilmastovaihe etenkin noin vuodesta 400 aina 500-luvun jälkipuoliskolle”
  Sivu 20: ”Oulun Kaakkurin röykkiökalmistosta on löydetty 12 hautaa runsaan esineistön kera. Suomalaisesta asutuksesta ei näin pohjoisessa tullut kuitenkaan jatkuvaa, se sammui kaiketi sääolojen epävakaisuuteen ja kylmenemiseen jo 500-luvun lopulla.”
  ”Euran aika (600-800): Ilmastollisesti Euran aika oli lämmintä, suotuisaa aikaa, jonka loppupuolella 700-luvun lopulta lähtien sääolot alkoivat huonontua, kesät kylmenivät ja tulivat sateisiksi ja epävakaisiksi, hallat yleistyivät ja vuotuinen kasvukausi lyheni. Kylmeneminen tavoitti – puun paksuuskasvuun perustuvan kronologian mukaan – aallonpohjan vuoden 800 tienoilla, viikinkiajan alkaessa.”
  Niin, eli mitä epätavallista ilmastoa me nyt siis koemme? Vai olisiko tämä luontaista ilmaston vaihtelua?

  1. Paikallisesti keskiajalla on toki voinut olla lämpimämpää kuin nykyisin, esimerkiksi Suomessa, mutta koko maapallon laajuista ilmastonlämpenemistä ei voida tarkastella paikallisesta näkökulmasta, sillä se kertoo vain kyseisen alueen kehityksestä.

   1. No, voisitko kertoa sellaisen alueen maapallolla, jossa ei olisi tapahtunut suuria ilmastollisia muutoksia vuosituhansien kuluessa? Ja vieläpä niin, että todistettavasti nykyinen ilmasto olisi ollut siellä ”lämpimintä kuin koskaan”!

    1. Nyt aletaan mennä ohi aiheen. Puhumme nyt globaalista teollisen ajan ilmastonmuutoksesta. En ole väittänyt etteikö maapallon lämpötila olisi koskaan ollut korkeampi. Tai että suuria paikallisia muutoksia ei jossain olisi koskaan tapahtunut.

     1. Itse sanoit: ”Jos katsoit tätä graafia, niin siitä nähdään että maapallon keskilämpötila on nyt n. 0,5 astetta korkeammalla kuin keskiajalla.”

      Ja jos lämpötila on ollut aikaisemmin korkeampi, niin mikä sen aiheutti? Ei varmaan ainakaan ihmiskunnan tuottama CO2?
      Olisiko kyseessä jaksottaisia luontaisia mekanismejä, joiden ansiosta nytkin koemme pientä ilmastonmuutosta.

     2. Ilmastonmuutosta tapahtuu tietty aina, mutta useimmiten luonnollisista syistä, kuten itsekin mainitsit. Esimerkiksi maan akselin kallistuskulma lienee suurimpana tekijänä jääkausien syntyyn, akselin kallistuskulma vaihtelee toisesta ääriasennosta toiseen n. 22 tuhannen vuoden aikana. Maan radan soikeuden muutoksista johtuen esim. n. 125000 vuotta sitten oli n. 2 astetta nykyistä lämpimämpää.

      Tyypillisesti nämä luonnolliset vaihtelut ovat kuitenkin hyvin hitaita. Viimeisen sadan vuoden nopea lämpeneminen on hyvin pienellä todennäköisyydellä seurausta luonnollisesta vaihtelusta.

   2. Aleksi, ihan historiallisena muistutuksena noista keskiajan korkemmista lämpötiloista on paikkojen nimet.

    Grönland on ollut tuolloin nimensä mukaisesti vihreä maa, millaiseksi sitä ei todellakaan voi enää sanoa. Samaten viinimaakin vihjaa siihen, että nykyisessä tilassaan se ei enää muistuta muinaista viinimaata, koska siellä ei enää kasva rypäleitä, kuin korkeintaan lämmitetyissä kasvihuoneissa.
    Tästä päästään siihen historialliseen faktaan, että ainakin Suomessa, Gröönlannissa ja koillisosissa amerikan mannerta oli lämpöisempää muinoin.
    Tästä todistavat Grönlannista roudasta esiin kaivetut viikinki-asutukset, joista taannoin oli juttua tiede-lehdessä. Viikinki asutuksen hävitti nopeasti alkanut kylmä kausi.

    Minusta pohjoisen atlannin lähi-alue on aika merkittävä osuus maapallon pinta-alasta, joten voisin väittää asian olevan globaalimpi lämpöjaksi, sillä mikähän mekanismi pystyisi pitämään lämmön ainoastaan pohjoisessa?

    Viittaat toisessa vastauksessasi maan rataan auringon ympäri, niin prekession vuoksi meillä kelit vaihtelevat melkoisesti 25 725 aikajaksoissa, prekession nutaatio taas on 18,6 vuotta, joten sekin tekee ilmastoon omat jaksollisuutensa, joiden epäilen unohdetun hyvin vahvasti näistä ilmasto-malleista. Milankovićin jaksot ovat täydellisen oma lukunsa, pallomme perihelikiertymän yms. kiertorataliikkeiden osalta.

    Jostakin kumman syystä ilmasto-keskustelussa eivät nämä asiat vilahtele, vaikka ne varmuudella aiheuttavat isojakin muutoksia ilmastoomme.

 15. Oletko kuullut sellaisesta pikkuseikasta kuin lähdekriittisyys ja kun et pysty nimeämään edes yhtä ainutta lämpenemisen takia katoavaa lajia niin muutkin sun juttus menee siinä samalla viemäriin. Ikävää että ideologia ajaa tieteen ohi sulla. Olet kuitenkin eräällä tavalla valtakunnallinen vaikuttaja jolla on tietynlainen vastuu puhumisistaan, onko se ja agendasi syy siihen että vääristelet historiaa?

  1. Huomasitko sanamuodon kadonnee, joka tarkoittaa sitä että lajeja tulee todennäköisesti katoamaan (tietyiltä alueilta). Tämähän on melko triviaali asia, sillä tiedämme että jotkut lajit eivät selviä toisenlaisissa olosuhteissa. Ja jos ilmasto lämpenee useilla asteilla, niin sehän on melko luonnollista että jotkut lajit siirtyvät lajilleen suotuisemmille alueille ja häviävät joiltakin toisilta alueilta jopa kokonaan.

   En ole väittänyt että näin tulee ehdottomasti käymään.

   Voisitko kertoa millä tavalla olen mielestäsi vääristellyt historiaa?

   1. Aleksi höpötti ”Voisitko kertoa millä tavalla olen mielestäsi vääristellyt historiaa?”
    Oletko nyt ihan varma että tiede on sun kanssa samaa mieltä?
    Oletat että lukijasi on suorastaan pöljiä, keskiajan lämpökausi on todistettu jo moneen kertaan olleen glopaali ”ilmiö” ja että lämpöä oli silloin paljon enemmän kuin nyt.
    Ei tällaiset asiat pysy enää nykyään piilossa mutta hakkaa vain nauloja arkkuusi lisää.
    http://www.pnas.org/content/111/34/E3501.full

    1. Jos tarkoitat keskiajalla n. 5000-9000 vuotta sitten ollutta jaksoa, niin tiede ja minä olen kanssasi samaa mieltä ;)

     Minä tarkoitan keskiajan lämpökaudella vuoden 1000 paikkeilla ollutta kautta.

     Kuten linkittämästäsi artikkelistakin nähdään, niin vuoden 1000-paikkeilla ollut lämpöjakso on n. 0,5 astetta kylmempi kuin maapallon lämpötila nykyään.

     Eli olisikohan virhe tulkinnassa tullut kuitenkin sinun puoleltasi?

  2. Matti aivopiereskeli: ”Ikävää että ideologia ajaa tieteen ohi sulla.”

   Nyt kyllä tulee mieleen se vanha sanonta padasta ja kattilasta.

 16. Sanoit:”Tyypillisesti nämä luonnolliset vaihtelut ovat kuitenkin hyvin hitaita. Viimeisen sadan vuoden nopea lämpeneminen on hyvin pienellä todennäköisyydellä seurausta luonnollisesta vaihtelusta.”

  Mihin perustat väitteen: ”Tyypillisesti nämä luonnolliset vaihtelut ovat hyvin hitaita.”
  Kuten todettu hyvin nopeita muutoksia on havaittu viimeisen parin tuhannen vuoden kuluessa. (Niistä ei ikävä kyllä ole sattuneista syistä globaaleja satelliittimittaustuloksia! Jos olisi niin tämä blogi olisikin täysin turha.)

  Mihin perustat väitteen: ”Hyvin pienellä todennäköisyydellä seurausta luonnollisesta vaihtelusta.”

  Miten tuo todennäköisyys on määritelty. Mistä tiedät ettei se ole luonnollista.
  Meillähän on hyvin vähän luotettavaa mittausdataa pidemmältä aikaväliltä. Mitä tiedämme luonnollisista satojen/tuhansien vuosien jaksottaisista vaihteluista, joissa jaksot saattavat vielä toimia epäsymmetrisesti?

  1. Tieteellisen konsensuksen mukaan tämänhetkinen ilmaston lämpeneminen on 95% todennäköisyydellä ihmisen aiheuttamaa. Tämä todennäköisyys lasketaan tilastollisella todennäköisyyslaskennalla mallilaskelmiin ja osin havaintoihin perustuen. Eli tilastollisesti on n. 5 % mahdollisuus että lämpeneminen olisi luonnollisesta sisäisestä vaihtelusta johtuvaa.

   Hyvin nopeita muutoksia on voinut tapahtua esim. jonkin ulkoisen pakotteen ajamana esimerkiksi massiivisen tulivuorenpurkauksen yhteydessä. Mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään muuta sellaista ulkoista tekijää, kuin lisääntyneet kasvihuonekaasut, jotka olisivat voineet yhtä nopean lämpenemisen aiheuttaa.

   Onko sinulla antaa joku esimerkki jostakin yhtä nopeasta globaalista muutoksesta viime vuosituhansilta?

   Mitä tarkoitat tuolla epäsymmetrisyydellä?

   1. Otsikkosi mukaan ilmakehän lämpö on piiloutunut merenpinnan alle. Väität kuitenkin, että ”Tieteellisen konsensuksen mukaan tämänhetkinen ilmaston lämpeneminen on 95% todennäköisyydellä ihmisen aiheuttamaa.” Otsikon mukaan havaittu yli 18 vuoden tauko lämpenemisessä selittyy luontaisella vaihtelulla, siis lämmön piiloutumisella meriin! Voitko avata tätä ristiriitaa?

    1. Tarkoitan tämänhetkisellä ilmastonmuutoksella koko vuosisadan mittaista lämpenemistä, kuten yleensäkin puhuttaessa (yleistäen) ilmastonmuutoksesta. Tämänhetkisestä puhuin sen takia ettei kukaan huomauttaisin että ilmastonmuutosta tapahtuu aina. En siis tarkoita 10 tai 20 vuoden jaksoa tämän ilmastonmuutoksen sisällä, vai ymmärsitkö tahallaan väärin?

     1. Minua kiinnostaa ristiriita väitteen ”Tieteellisen konsensuksen mukaan tämänhetkinen ilmaston lämpeneminen on 95% todennäköisyydellä ihmisen aiheuttamaa.” ja sen välillä, että jutussasi yllä käsittelet selitystä havaitulle tauolle ilmaston lämpenemisessä. Selitys tauolle on ilmiselvästi luontainen vaihtelu, sillä jos kerran kyseisellä ajanjaksolla ei ole havaittu ilmaston lämmenneen, ilmaston lämpeneminen ei ole voinut aiheuttaa muutosta. Näin ollen ihmisen aiheuttama muutos selittävänä tekijänä ei ole millään tavalla looginen.

      Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on alkanut aikaisintaan 1950-luvulta. Ilmasto viileni ensin noin 1970-luvun puoliväliin ja lämpeni sitten noin 20 vuotta. Tämän jälkeen lämpenemistä ei ole havaittu. Ajanjaksolla jolloin ihminen on voinut millään tavalla merkitsevästi vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen ainoastaan noin 20 vuoden ajanjaksolla on tapahtunut lämpenemistä. Viimeisten noin 20 vuoden aikana ei ole tapahtunut lämpenemistä, vaikka ihmisen vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen on ollut historian ylivoimaisesti suurin.

      Mitkä tieteelliset seikat puoltavat väitettä ”Tieteellisen konsensuksen mukaan tämänhetkinen ilmaston lämpeneminen on 95% todennäköisyydellä ihmisen aiheuttamaa.”

     2. Ilmastonlämpenemisen hidastuminen syynä oleva lämmön varastoituminen meriin on seurausta tosiaan sisäisestä vaihtelusta, ilmastomallit eivät kunnolla kykene kuvaamaan esim. ENSOa (El Nino – La Nina vurottelua), joka lienee siis osasyynä siihen, että ilmasto ei lämpene täysin lineaarisesti, vaan välillä taantuen ja välillä kiihtyen. Pitkäaikainen trendi on kuitenkin kasvava ja se on pääasia.

     3. Paljon kiitoksia kommentista, joka ei vastannut millään tavalla esittämääni kysymykseen:

      Mitkä tieteelliset seikat puoltavat väitettä ”Tieteellisen konsensuksen mukaan tämänhetkinen ilmaston lämpeneminen on 95% todennäköisyydellä ihmisen aiheuttamaa.”

      Voisitko vastata esitettyyn kysymykseen? Muutenhan lukijoille jää sellainen kuva, että väiteesi ei perustu tieteelliselle näytölle vaan on lähinnä löysä ja perusteeton heitto.

     4. Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen kannalla on 19 maan tiedeakatemiat ja lisäksi monet ilmastotiedettä tutkivat tieteelliset järjestöt. Tarkemmin sanoen, 97% ilmastotieteilijöistä, jotka julkaisevat tieteellisiä artikkeleita aktiivisesti ilmastoon liittyen, hyväksyvät konsensuksen kannan.

      Tieteellinen konsensus alan tutkijoiden kesken voidaan osoittaa ja on osoitettu vertaisarvioinnin kautta

      Väistämättä tulee olemaan tieteilijöitä, jotka suhtautuvat skeptisesti ihmisen aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen. Kyselyssä 3146:lta luonnontieteilijältä kysyttiin kysymys: ”Uskotko, että ihmisen vaikutus on merkittävä tekijä keskimääräisten globaalien lämpötilojen muutoksessa?” (Doran 2009, tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf). Yli 90%:lla osanottajista oli tohtorin tutkinto, ja 7%:lla oli MSc-tutkinto. Kaiken kaikkiaan, 82% tieteilijöistä vastasi kyllä. Mutta kaikkein mielenkiintoisinta oli vastausmäärät verrattuna ilmastotieteen osaamistasoon. Tieteilijöistä, jotka eivät olleet ilmastotieteilijöitä, eivätkä julkaisseet tutkimuksia, 77% vastasi kyllä. Vastaavasti, aktiivisesti ilmastonmuutoksesta julkaisevista ilmastotieteilijöistä 97,5% vastasi kyllä.

      Kun taso ja erikoistuminen ilmastotieteessä kasvaa, niin tekee myös sen hyväksyminen, että ihmiset muuttavat merkittävästi globaalia lämpötilaa. Kaikista huomiota herättävintä on jako asiaa tuntevien ilmastotieteilijöiden (97,4%) ja tavallisten kansalaisten (58%) välillä. Tutkimus tekee johtopäätöksen: ”näyttää siltä, että väittelyä ilmaston lämpenemisen oikeellisuudesta ja ihmisten toimien roolista ei suurilta osin ole olemassa niiden joukossa, jotka ymmärtävät ilmaston pitkän ajan prosessien vivahteet ja tieteellisen perustan. Haaste näyttääkin olevan ennemminkin se, miten tehokkaasti kommunikoida tämä tosiasia politiikan toimijoille ja yleisölle, jotka erheellisesti yhä luulevat aiheesta olevan väittelyä tieteilijöiden kesken.”

      Itse en ole urani aikana tavannut yhtäkään ilmastotieteilijää joka ei olisi sitä mieltä, ettei ilmastonlämpeneminen olisi suurimmalta osin ihmisen toiminnan seurausta.

     5. Tässä on nyt vielä pari ongelmaa. Ensinnäkin:
      ”Uskotko, että ihmisen vaikutus on merkittävä tekijä keskimääräisten globaalien lämpötilojen muutoksessa?”
      ja
      ”Itse en ole urani aikana tavannut yhtäkään ilmastotieteilijää joka ei olisi sitä mieltä, ettei ilmastonlämpeneminen olisi suurimmalta osin ihmisen toiminnan seurausta.”

      Doranin tutkimuksessa kysyttiin onko ihmisen vaikutus merkittävä tekijä. Ei siin suurin tekijä vaan merkittävä. Doranin tutkimuksen perusteella ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että jokin osa tutkijoista olisi sitä mieltä, että ilmastonlämpeneminen olisi suurimmalta osin ihmisen toiminnan seurausta. Sellaista ei kysytty. Merkittävä voi olla mitä vain muutaman ja sadan prosentin väliltä.

      Sitten toinen ja paljon vakavampi juttu. Mistä alkaen luonnontiede on antanut minkäänlaista painoa-arvoa mielipiteille osoitettaessa tieteellisen hypoteesin tai teorian paikkansapitävyyttä? Minun tietääkseni ilmastotiede on tasan ainoa luonnontieteen ala, jossa näin on.

      Mitä tuumaat, jos fyysikot, jotka kuluttivat satoja miljoonia euroja osoittaesssaan Higgsin bosonin olemassaolon olisivat tehneet kuten ilmastotieteissä, ja kysyneet ydinfyysikkojen mielipidettä asiasta. Higgsin bosonin olemassaolo olisi ollut paljon halvempi osoittaa pääsemällä asiasta konsensukseen tiedeyhteisön kesken.

      Onko sinulla edelleenkään minkäänlaista tieteellistä osoitusta väitteen: ”Tieteellisen konsensuksen mukaan tämänhetkinen ilmaston lämpeneminen on 95% todennäköisyydellä ihmisen aiheuttamaa.” tueksi? Ymmärrät varmasti luonnontieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneena, että mielipidetutkimuksella ei voida osoittaa luonnontieteellisen hypoteesin paikkansapitävyyttä.

   2. Melko vakuuttava on tuo ”konsensus”, eikö totta Aleksi?

    Ystävällisesti kysyn onko edes teoriassa mahdollista vääntää totuutta pahemmin?
    Tämänkaltainen vääntäminen tuntuu olevan kaikkien AGW pappien tapa datan säätämisessä. Erityisesti NOAA on kunnostautunut ahkerasti jopa laatimalla uusia mittauksia vanhoista mittauksista.
    http://wattsupwiththat.com/2012/07/18/about-that-overwhelming-98-number-of-scientists-consensus/

    1. Hyvä huomio. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että näitä ilmastonmuutoskeen erikoistuneita tutkijoita on maailmassa melko vähän. Tuo vastanneiden lukumäärä ei siis voisi ollakaan kovin paljon suurempi.

     Kuitenkin 82% muista tutkijoista, joilla ei välttämättä ole edes asiaan tarvittavaa asiantuntemusta olivat yhtä mieltä.

     Otoksen olisi hyvä toki olla suurempi experttien suhteen.

     Mutta kuten sanottu, en tunne henkilökohtaisesti yhtäkään meteorologia joka ei olis yhtä mieltä siitä, etteikö ilmaston lämpeneminen olisi suurimmalta osin ihmisen aikaansaannosta. Tuntuu siksi hyvin hasuulta, että asiaa edes kyseenalasitetaan koska se on itsestäänselvyys ilmatieteilijöiden piirissä.

     1. Kiitos Aleksi nopeasta vastauksestasi.

      Itse voin sanoa, etten tunne montakaan meteorologia, mutta jotkut heistä ovat sitä mieltä, että 1900 luvulla hetken kestänyt ilmaston lämpeneminen johtuu luonnollisesta syystä, ei ihmisen vapauttamasta CO2:sta.

      Mitä mieltä olet Aleksi Professori Kalevi Mursulan ajatuksista? Toki Mursula ei ole klimatologi, mutta omapahan astrofyysikko.
      http://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/12/07/professori-kalevi-mursulan-haastattelu-2009
      http://www.aka.fi/fi/tietysti/tekniikka/nyt-pinnalla1/kuinka-auringon-hiukkaset-vaikuttavat-maapallon-ilmastoon/

      Minua suuresti häiritsee se, että CO2:n sanotaan lämmittävän ilmakehää. Kohta kahteen kymmeneen vuoteen tälläistä lämpenemistä ei kuitenkaan ole näkynyt vaikka CO2 pitoisuus on noussut melko reippaastikin. Sanotaan, kuten sinäkin, että lämpö menee piiloon. Ennen kuin lämpö voi mennä piiloon, eikö sen ensiksi pitäisi ilmentyä ilmakehässä, sillä siellähän sen pitäisi ensiksi syntyä, jotta voisi piiloutua?

     2. Tässä vielä hiukan lisää taustaa (Joulukuulta 2014) edellä esittämääni:
      ”aerosols and their impact on clouds have been identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change as the largest source of uncertainty in current climate models.”

      http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/05/cern-experiment-sheds-new-light-cloud-formation

 17. Ensinnäkin väittämääsi tieteellistä konsensusta ei ole olemassa. On vain samaa agendaa noudattavien omaa etuansa puolustavien henkilöiden yhteenliittymiä.

  Hyvin nopeita muutoksia on tapahtunut runsaasti, (Ilman massiivisia tulivuorenpurkauksia):
  1. Lähde: http://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/The-Thames-Frost-Fairs/
  ”Vuosien 1600 ja 1814 välillä ei ollut epätavallista, että Thames joki jäätyi talvisin jopa kahdeksi kuukaudeksi.”
  ”1800 -luvun alussa ilmasto alkoi lämmetä ja kylmät talvet lauhtuivat. Viimeinen London Frost Fair-tapahtuma pidettiin vuonna 1814.”

  2. Lähde: Patzelt, G. (2004): Der Sommer 2003 –extrem aber nicht einmalig. Alpenverein 01/04, 59, pp. 6–7
  Vuoden 2003 lämmintä kesää länsi-euroopassa hehkutettiin ilmastonmuutoksen aiheuttamaksi. Tosin samaan aikaan Kiinassa ja Japanissa oli harvinaisen kylmää. Mutta sehän ei tietysti sopinut agendaan ja ei vaikuttanut globaaliin ilmastonmuutoshehkutukseen.
  Kuitenkin: ”Patzelt (2004) arvioi, että kesä vuonna 1616 ja erityisesti vuonna 1540 olisivat olleet lämpimämpiä.”

  3. Lähde: Droughts in the Czech Lands, 1090–2012 AD, Clim. Past, 9, 1985–2002, 2013
  Vuodet 1540,1590, 1616, 1718 and 1719 olisivat tämän mukaan olleet erityisen kuivia ja kuumia.

  Tarvittaessa voi luetella enemmänkin historiallisia faktoja nopeista ilmastollisista muutoksista.
  Epäsymmetrisyydellä tarkoitin vaihtelevaa vaihe-eroa. Eli eri jaksojen maksimit ja minimit vaihtelevat toisiinsa nähden.

  1. Ompas rohkea väite, voisitko hieman perustella sitä? Olisi aikamoinen temppu kehitellä tällainen maailmanlaajuinen salajuoni ja saada kaikki tutkijat mukaan ja keksimään kaikki kymmenet tuhannet tutkimukset hatusta.

   Tässä menee nyt puurot ja vellit taas sekaisin.

   Nuo mainitsemasi tapauksethan koskevat yksittäisten vuosien/vuodenaikojen säätä tietyllä alueella eikä koko maapallonlaajuista ilmastonmuutosta.
   Kyseessä ei ole näissä tapauksissa ilmastonmuuotos vaan pikemminkin normaali vuosien välinen vaihtelu. Ilmastolla tarkoitetaan pitkän aikavälin (useiden kymmenien vuosien) keskimääräisiä oloja.

   Onko sinulla antaa esimerkkejä yhtä nopeasta globaalista ilmastonmuutoksesta verrattuna nykyiseen vuosisadan mittaiseen lämpenemiseen?

   1. Eli millä itse perustelet tuon 95% konsensuksen? Toivottavasti et Cookin huuhaalla!

    Esimerkki 1 kuvaa nimenomaan hyvin nopeaa ilmastollista muutosta: Kymmenien vuosien jäätalvet jäivät muutamassa vuosikymmenessä historiaan. Mikä aiheutti moisen lämpenemisen?

    1. Nuo esimerkit ovat pikkujääkauden ajalta, jonka aikana lämpötila on kyllä muuttunut melko nopeasti, mutta ei kuitenkaan yhtä nopeasti kuin viimeien sadan vuoden aikana.

 18. Kylläpä nämä ilmastonegarit jaksavat jauhaa. Tuntuu vähän siltä, että ilmaston lämpenemisen kieltäjät eivät oikein usko asiaansa. Aina kun joku mainitsee sanan lämpötila, niin heti ladotaan satamäärin jotain höyrypäisiä linkkejä.
  Hankkikaa elämä.

  1. Kiitos laajaa tietämystä ja älyä pursuavasta palautteestasi, Jukka! Taidatkin olla oikea asiantuntija!

 19. Onko meteorologin, joka haluaa edetä urallaan johtajatason tehtäviin, pakko puhua tuon 95%-konsensuksen mukaan. Eli jos rupeat ”hankalaksi” menetät mahdollisuuden edetä meteorologin uralla?

  1. joo ilmeisesti aleksi jokela on näitä onnettomia uhreja jotka alistuvat kohtaloonsa. itse olen työtön juuri tämän takia! Kasvatin selkärangan ja nyt olen työtön!! Mutta mieluiten olen puhtaalla omatunnolla kuin rahaa taskussa ja en pystyisi nukkumaan öitäni kun kertoisin valheita..

  2. Ei ole. Yliopiston yksi tärkeimmistä tehtävistä on opettaa kriittistä ajattelua, ja olen itsekin aikoinaan suhtautunut epäileväisesti siihen, onko nykyinen ilmastonlämpeneminen ihmisen aikaansaannosta. Kukaan ei ole minulta vaatinut tähän asiaan uskomaan, vaan olen täysin itse vapaaehtoisesti tähän päätynyt asiaa perinpohjaisesti opiskelemalla ja kriittisesti kaikkea oppimaani tarkastellen, kaikki tämä ennen työelämään siirtymistä. Eikä kukaan ole meiltä mitään tai mihinkään uskomista koskaan vaatinut. Foliohatut pois päästä :)

 20. onnetonta propagandaa. väsynyttä ja umpimielistä new age uskonnon toitottelua.
  ei se mihinkään ole piiloutunut. ja kohta on auringon aktiivisuus vähenemässä ja tulossa uusi pikkujääkausi, ihan tällä vuosisadalla.

 21. Meillä oli samanlainen ilmasto kuin Ranskassa nykyisin – tammimetsiä kasvoi Oulun korkeudella, ei ollut tehtaita. Kunpa olisi samanlainen upea luonto vieläkin. Meillä oli 1600-luvulta 1900-luvun alkuun saakka nk. pieni jääkausi – selvästi normaalia kylmempi aikakausi, kun järvet oli eteläisessä maassammekin jäässä kesäkuussa ja jengiä kuoli nälkään, sitäkö nämä ilmastonmuutosfanaatikot haluaa! Siitä kannattaa huolestua, jos ilmasto ei lämpene – se voi hyvin tarkoittaa uuden jääkauden alkusoittoa.

  ilmaston ON PALAUTUMASSA NORMAALIKSI pienen jääkauden jälkeen. ymmärrätkö meteorologin kuvatus? se on HYVÄ asia. herra jeesus, pistäkää pikkusielut nyt ne asianne vähän perspektiiviin. hiilidioksidi ei ole myrkky, se on elämän edellytys.

  1. Ilmastonlämpeneminen ei valitettavasti kohtele kaikkia samoin, toiset alueet hyötyvät ja toiset taas kärsivät. Ilmastonmuutos koskee koko maapalloa, eikä se katso maiden rajoja niin kuin me ihmiset usein katsomme. Tässä mielessä ilmastonmuutos ei tule kohtelemaan meitä kaikkia tasavertaisesti. Näyttää vahvasti siltä että se tulee kohtelemaan kaikkein raaimmin niitä, joilla jo tällä hetkellä asiat ovat heikoimmin. Tämä johtaa helposti myös siihen, ettei asioille haluta tehdä nopesti mitään, koska sillä ei ole itselle niin välitöntä uhkaa.

  2. Hiilodioksidi on välttämätön juu, mutta kaikki kohtuudella. Hiilidioksidi liian suurina määrinä on kyllä melko myrkkyä.Tähän voisi ironisesti heittää vertauksen esimerkiksi Venuksesta (jonka CO2 pitoisuus on 96,5%), jossa käsistä ryöstäytynyt kasvihuoneilmiö on muuttanut pallon tulipätsiksi. En sano, että tällainen tapahtuisi maapallolla, mutte sekin on teoriassa mahdollista.

   1. Ja venuksen lämpötila siinä kohtaa jossa on sama ilmanpaine kuin maanpinnalla on, paljonko. Oli aika pöljää mainita venusta mutta epätoivoinen tarttuu nyt milloin mihinkin oljenkorteen.

    Tossa nopeita muutoksia ihan selvällä suomen kielellä ja ihan ilman ihmisen apua tapahtuneita äkillisiä muutoksia.
    https://fi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6lling-interstadiaali
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Pleistoseenin_ja_holoseenin_raja
    ”Talvilämpötila nousi silloin dramaattisesti muutamassa kymmenessä vuodessa 15–25 astetta. 14 670 vuotta sitten talvilämpötila nousi Pohjois-Saksassa −21:stä −6 °C:een, Irlannissa −25 °C:stä 0 °C:hen, mutta kesälämpötila nousi 55. leveysasteella vain 3–6 °C. Grönlannin keskilämpötila nousi muutamassa kymmenessä vuodessa 9 °C.”

    Ja et sitten osannut kertoa yhtään ainoaa lajia joka ”katoaa” muutaman asteenosan lämpenemisen takia.

    1. Nuo nopeat muutokset ovat paikallisia, ei maailmanlaajuisia ja liittyvät jäärajan vetäytymiseen joka luonnollisesti johtaakin suureen muutokseen lyhyessä ajassa. Ne eivät kuitenkaan kerro välttämättä mitään koko maapallon keskilämpötilan muutoksesta. Eikä ainakaan noista linkeistä ilmene ollenkaan miten maapallon keskilämpötila on kyseisenä aikakautena muuttunut.

     ”On väitetty, että koko lämpeneminen olisi tapahtunut muutamassa vuodessa, ja nopean lämpenemisen uskotaan olleen paikallista. Monissa kohdin vuoden keskilämpötila nousi melko nopeasti 5 °C. Koko maapallon alueella lämpötilan nousu lienee ollut hitaampaa”

     Tuolloin jääkauden loppuvaiheessä jään alta vapautuneiden maa-alueiden lämpeneminen lienee kiihdyttänyt jään vetäytymistä ja nopeuttanut lämpenemistä maapallolla. Eli esimerkiksi nuo kaksi asiaa voimistavat toisiaan kun muutos on vain ylipäätään päässyt alkamaan. Nyt emme kuitenkaan elä jääkauden loppua, joten tällaiset säteilytasapainon muutokset eivät johdu jään vetäytymisestä vaan mitä todennäköisimmin lisääntyneistä kasvihuonekaasuista.

     Millä tavalla tuo ilmanpaine liittyy nyt asiaan? Ilman käsistä karannutta kasvihuoneilmiötä Venuksen pinnalla olisi arviolta 400 astetta nykyistä viileämpää. Tämä oli vain yhtä pöljä esimerkki kuin oli edellisen kommentoijan kommenttikin: ”hiilidioksidi ei ole myrkky, se on elämän edellytys.”

     Olisi muuten ollut kohteliasta pahoitella tekemiäsi perusteettomia syytöksiä siitä että vääristelen historiaa ja valehtelen ihmisille jos olet itse ollut väärässä.

     1. Ilmanpaineella on kaiketi se merkitys, että Marsin ilmakehän suhteellinen koostumus taitaa olla samankaltainen kuin Venuksella… Mutta siinä missä Venuksen pinnalla voisi sulatella lyijyä, niin Marsin napajäätiköillä onkin jäätynyttä hiilidioksidia… Eikä ero tiettävästi selity etäisyydellä auringosta.

      Mutta siitä huolimatta, olisi todellakin typerää kuitata suoralta kädeltä hiilidioksidi elämän edellytykseksi ja sitä kautta päästöt täysin haitattomiksi. Vaikka hiilidioksidiakin tarvitaan, niin sen määrän jatkuvaa kasvattamista ei voida kuitenkaan loputtomiin sietää. Ja tämä ihan riippumatta siitä mitä mieltä on ilmastomalleista. Kaiken fossiilisen hiilen polttaminen ei kertakaikkiaan tule kysymykseen, muuten lopputuloksena on planeetta jonka hiilidioksidi pitoisuudet olisivat liian korkeita jopa kasveille. Jotakuinkin kaikki tunnettu elämä katoaisi.

      Toki, tässä kohtaa on syytä muistaa, että kaiken fossiilisen hiilen polttaminen ei ”ihan heti” edes onnistuisi. Mutta kun ylilyönteihin lähdetään, niin siltä tieltä on vaikea palata käymättä läpi niiden mielettömyyttä.

      Lopputulos on kuitenkin kaikesta huolimatta se, ettei rajoittamatonta fossiilisen hiilen polttoa voida sietää loputtomiin. Tämä on yksiselitteinen fakta.

   2. Kasvihuoneissa käytetään 1000ppm hiilidioksisi pitoisuuksia kasvun lisäämiseksi. Joten sitä saa olla aikas pirskatisti enemmän, että se haittaisi kasveja.

    Ja aikaisempi viitaukseni siihen Gröönlannin viikinki populaatioon, niin sen katoaminen tapahtui muutamassa vuodessa. Sen ajan mittapuulla katastrofaalisen nopeasti, jos kotieläimetkin teurastettiin ruuaksi ja silti siellä kuoltiin nälkään.

    Mitä venukseen tulee, niin samassa paineessa siellä on melkolailla samat lämpötilat kuin meillä täällä maassa. Nasalla on jopa jotain märkiä päiväunia matkustaa sinne ja laittaa ilmalaivoja kelluskelemaan CO2 kaasuun. Koska raskaassa CO2:ssa kelluu jo ilmalla täytetyllä ilmalaivalla, heliumista puhumattakaan.
    http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-12/22/venus-zeppelin-cloud-city

    joku1437:n kanssa olen samaa mieltä, massiivinen hiilenpolttaminen pitäisi saada loppumaan, sillä sen piehiukkaspäästöt ja muut saasteet konkreettisesti tappavat ihmisiä kokoajan. Euroopassakin lasketaan miljoonan ihmisen kuolevan vuosittain pelkästään pienhiukkasten haittoihin.

    1. On toki totta, että hiilidioksidipitoisuudet pitäisi nousta aivan valtavasti, ennenkuin alkaisi hiilidioksidimyrkytys uhata… Mutta kun väittely menee älyttömyyksiin, niin on aika vaikea välttyä sivuamasta niitä älyttömyyksiä.

     Hiiliaddiktiosta vapautuminen ei tule tapahtumaan heti, eikä ilman mittavia panostuksia uuteen teknologiaan. Siis ajatus siitä, että voisimme vain istuskella ja odotella uuden teknologian ilmaantumista on suoraan sanottuna naiivi.

     Ja jokatapauksessa fossiilienergiaan sidottu talous on väistämättä haavoittuvainen ja menossa kohti alati kallistuvien resurssien rajoittamaa tulevaisuutta.

     Mielestäni on siis loppujen lopuksi turhaa käyttää hirveästi energiaa siihen onko ilmastonmuutoksesta syytä huolestua vai ei. Olkoot miten on, niin fossiilisilla energianlähteillä on jokatapauksessa monia huonoja puolia. Jo strategisistakin syistä olisi viisasta monipuolistaa energiantuotantoa.

   3. Tuosta voi Aleksi katsoa kuinka paljon pahaa aiheutuu, kun hiilidioksidia laitetaan vaikka tuplaten meidän nykyisiin arvoihin. https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

 22. Hei Aleksi!

  Hieman asian sivusta. Eilisessä 10 uutisten loppujutussa australialainen hengenpelastaja kritisoi Suomen säätiedotuksia paikkansa pitämättömiksi. Näin kaverin aamulla ja juteltiin asiasta, sanoi sääkartan värien johtaneen häntä harhaan, ymmärtäen punaisen värin kartalla tarkoittavan lämmintä.

  1. Haha, no tulipa tähänkin selvyys, ihmettelinkin vähän tuota kommenttia. Kaikki on suhteellistaa, Intiassa ihmiset pukeutuvat pipoon ja toppatakkiin kun lämpöä on +20 astetta, itse olin t-paidassa ja molemmat osapuolet hämmästelivät toisiaan!

   1. Aleksi tottahan tuokin olen kahtena edellis”talvena” kaivanut shortsit ihan hyvissä ajoin ja pk-seudulla on kauhisteltu päivämäärät tässä 2013-2014 shortsikelit loppuivat 11. tammikuuta ja uudet alkoivat 9. helmikuuta ja 2014-2015 shortsikelit loppuivat pysyvämmin 4. tammikuuta ja uudet alkoivat 13. tammikuuta joulun viisipäiväinen ei täytä pysyvyyttä eli yli viittä vuorokautta vai kuinka se meteorologeilla se pysyvyys käsitetään

 23. Aivan käsittämättömän määrän tyypillistä denialismiroskaa ja tuhanteen kertaan alas ammuttuja denialismiväitteitä on yksi tai kaksi mutlinikkiä spämmännyt tähänkin kommenttiketjuun.

  Ei liene kenellekään järkevälle epäselvää, että kyseessä on joko joku fossiilienergiatahon trolli, tai ehkä kuitenkin todennäköisemmin joku pakkomielteinen denialisti.

 24. Aivan käsittämättömän määrän tyypillistä alarmismiroskaa ja tuhanteen kertaan alas ammuttuja alarmismiväitteitä on yksi tai kaksi mutlinikkiä spämmännyt tähänkin kommenttiketjuun.

  Ei liene kenellekään järkevälle epäselvää, että kyseessä on joko joku alarmismitahon trolli, tai ehkä kuitenkin todennäköisemmin joku pakkomielteinen ilmastouskovainen.

 25. Aurinko se suurin syyllinen on miten ilmasto meillä vaihtelee…he ovat olleet viisaita jotka ovat ilmastonlämpenemisen bisnekseksi pistäneet…a) kun hiilidioksidipäästöjä vähennetään ja ilmasto viilenee luonnollisesti, voidaan todeta että hiilidioksidi aiheutti lämpenemisen. Sitten jos ei kylmenekään vaikka hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet, voidaan sanoa että suuri hiilidioksidimäärä vaikuttaa pitkään maapallolla. Ainoastaan nopea kylmeneminen ennen vuotta 2050 olisi vaikeampi selittää, mutta sekin laitettaisiin alentuneiden hiilidioksidipäästöjen piikkiin. Sitten kun luontaisesti seuraavan kerran lämpenee reilusti ja hiilidioksidipäästöt ovat alhaiset, ei enää tarvitse olla selittelemässä kun on jäljellä enää luut.

  Lämpeneminen on toki riski matalille saarille ja muille alaville paikoille merien läheisyydessä, mutta tässä tullaankin kysymykseen miksi sellaiselle paikalle on rakennettu asutusta? Jäätiköt ovat sulaneet ennenkin ja tulevat kasvamaan ja sulamaan tulevaisuudessakin, eikö kannattaisi rakentaa sellaisille alueille joihin ei merenpinnan muutokset vaikuta? Siinä onkin hyvä pähkinä, että onko suomalaiset kykeneväisiä asumaan täällä jääkauden ja ympärivuotisen talven aikana vai onko hakeuduttava muualle?, veikkaan jälkimmäistä.

 26. Ihan oikeasti nyt taas kerran!

  Kaikki maailman tiedelähteet kertovat ilmaston lämpenevän parhaillaan, jäätiköiden sulavan, merenpinnan nousevan jne. Kaikki maailman tiedelähteet kertovat tämän lämpenemisen johtuvan pääasiassa ihmiskunnan hiilidioksidituprutteluista. Kaikki tiedelähteet kertovat tämän kaiken tulevan aiheuttamaan pahoja ongelmia ihmiskunnalle lähitulevaisuudessa.

  Vastakkaisia väitteitä näkee vain netin hämäräperäisissä huuhaa-blogeissa, anonyymeiltä kirjoittajilta keskustelupalstoilla ja tällaisissa kommenttiketjuissa. Ja tottahan toki myös muutamalta yksittäiseltä tiedemieheltä, jotka saavat hyvät rahat öljyfirmoilta.

  Jokainen järkevä ihminen osaa varmasti nykyaikana valita ihan itse, mihin luottaa/uskoo ja mihin ei. Joten melkoiseen turhuuteen denialistitrollit tuhlaavat ainoan elämänsä.

  Ilmastokeskustelussa ollaan nyt aika lailla samassa tilanteessa kuin esimerkiksi tupakkakeskustelussa muutama vuosikymmen sitten. Silloinkin lukuisat asiantuntijat todistivat tupakan vaarattomuuden puolesta, tietenkin tupakkafirmojen tukemina. Puhumattakaan parhaiten kaiken tietäneistä kansan syvistä riveistä. Mutta tiede voitti kuitenkin lopulta.

  1. Mitäpä jos et lukisi niitä kaiken maailman tiedelähteitä vaan menisit itse katsomaan mitä se todellinen, ei mallinnettu, eli ihan oika mitattu reaalimaailman mittausdata osoittaa.
   Nykyisessä Internet-maailmassa useimmat laitokset laittavat mittaustulokset nettiin kaikkien saataville, se miten niitä sitten tulkitaan onkin sitten joskus hieman eri asia.
   Jos haluat katsoa globaaleja lämpenemistrendejä käy katsomassa sivustoa: http://woodfortrees.org/plot/
   Sieltä löytyvät kaikki tärkeimmät kansainväliset lämpötilasarjat (GISTEMP, HADCRUT3, HADCRUT4,RSS MSU, UAH NSSTC, CRUTEM3, CRUTEM4, jne.) Katso itse miten lämpötilat ovat kehittyneet.
   Jos olet kiinnostunut jäätiköistä, käy katsomassa sivustoa: http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
   Sinne on koottu kaikki linkit kaikkiin eri tutkimuslaitoksiin, jotka mittaavat merijään laajuutta, sekä pohjoisessa, että etelässä.
   Merenpinnan korkeuteen liittyvissä kysymyksissä kääntyisin Nils-Axel Mörnerin puoleen, tutkija joka on ehkä parhaiten perehtynyt merenpinnan muutoksiin: http://www.desmogblog.com/nils-axel-morner
   Kun itse perehtyy todelliseeen reaalimaailmaan ja vertaa niitä ilmastoporukan skenaarioihin, menneisiin ja tuleviin näkymiin, niin se on useille silmiä avaava kokemus.

   1. Koska kyse oli datasta Nils-Axel ei sovi tietysti siihen (hänellä vain sattuu olemaan hyviä näkemyksiä asiaan). Jos haluat itse katsoa merenpinnan muutosten dataa niin silloin hyvä sivusto on: http://www.psmsl.org/data/obtaining/

  2. Kiitos tästä kommentista, se tiivistää hyvin kaiken mitä tästä aiheesta kiistelystä sanottavissa on. Jokainen täysissä sielun ja ruumiin voimissa oleva ihminen tajuaa että tällä järjettömällä nykyihmisen elämäntavalla on seurauksensa. Ilmaisia lounaita ei ole olemassa tässäkään asiassa. Mutta ihmisen loputon ahneus ja typeryys tulee pitämään huolen siitä että tätä asiaa ei saada korjattua ajoissa. Voimme vain toivoa että homo ”sapiens” aiheuttaa mahdollisimman vähän lisätuhoa muulle biosfäärille, kaiken sen lisäksi mitä olemme jo lajina ehtineet tuhota. Vertaus syöpäkasvaimeen joka pikkuhiljaa syö isäntänsä elinvoimaa pois, ei voisi ihmiskunnan suhteen olla osuvampi.

  3. Hyvin pieni, mutta harvinaisen äänekäs joukko. Tuntuu että tämänkin blogin kommenteista 90 % vastauksista tulee vain kourallisesta ihmisiä. Aivan kuin se olisi heidän elämäntehtävänsä, mikähän on heidän agendansa, vaikea kuvitella että kukaan ainakaan vapaaehtoisesti näin toimisi. Hassua kuinka valtavan tieteellisen aineiston edessä kehdataan kieltää kaikki ja poimitaan vain kirsikoita. Broken record tyyliin.

   1. Ehkäpä taustalla on pelko… Ajatus siitä että teoilla on seurauksensa voi olla ahdistavakin. Etenkin kun tilanteeseen on hyvin vaikea vaikuttaa.

    Olisi tavallaan lohdullistakin ajatella, ettei mitään pahaa oikeasti tapahdu, vaikka tekisimme mitä hyvänsä.

   2. Itse olen Helsingin Yliopistosta valmistunut luonnontieteiden tutkija. Käytän näihin kommentoihin ihan omaa vapaa-aikaani, ilman mitään korvausta ulkopuolisilta tahoilta. Agendani on tuoda esille kuinka nykyinen ilmastotiede ei noudata mitään empiiristen tieteiden perusperiaatteita. Empiiriset tieteet perustuvat hypoteeseihin ja mittaustuloksiin, jos mittaustulokset eivät noudata hypoteesiä, se muutetaan. Ilmastotiede sen sijaan muuttaa mittausdataa sopimaan haluamaansa hypoteesiin.Ilmastotiede muistuttaakin lähinnä uskonnollista pseudotiedettä ja rapauttaa toiminnallaan kaikkien empiiristen tieteiden mainetta.

    1. Siltä tämä kieltämättä sivusta pitkään seuranneena vaikuttaa, että kovasti pitää ennusteita luoda ja uhkakuvaa kehitellä, vaikka tiedot ja taidot ovat toistaiseksi hieman puutteelliset.

     Tieteen kriteerejä touhu ei täytä miltään kantilta katsottuna siltä osin, että johtopäätös pysyy samana vaikka perusteet lahoavat alta.

     Selvyyden vuoksi kerrottakoon, että en ota kantaa sen paremmin lämpenemisen puolesta kuin sitä vastaankaan. Arvioin vain käytettyjä menetelmiä ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Toisin sanoen mielestäni tässä on lähdetty ns. soitellen sotaan. Alkujaan on muodostettu tietty kanta vajavaisin tiedoin eikä tiedon lisääntyminenkään mahdollista kannan tarkistamista.

     1. Et olisi paremmin voinut kuvata oma kantaani tähän ilmastomuutosasiaan Pekan kanssa.

      Minusta väitteet tehdään ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta on tehty kovin heppoisin perustein ja sitten kun mallinnutkset eivät toteudukkaan, asiaa selitellään todella omituisesti.

      Hiilen polttamisen lopettamiselle on jo olemassa validit perusteet, eli sen polttamisen ulkoisvaikutukset ovat haitallisia suurilta osin. Tämä on faktinen peruste polttamisen lopettamiselle.

     2. Koko ilmastovouhotushan on alunperin lähtenyt käyntiin poliittisin perustein, kun IPCC luotiin niin ei oltu tutkittu aiheittaako ihminen ilmastonmuutosta vai ei, se päätettiin poliittisesti, IPCC:n tehtävä oli vain keittää kasaan todisteet kyseiselle väitteelle.

      YK:n kaksi tärkeintä tehtävää on hankkia YK:lle lisää rahaa, ja lisää valtaa, ja siihen tämä ilmastovouhotus sopii kuin nyrkki silmään. Eipä tarvitse kuin katsella mitkä ovat UNEP:in tavoitteet tai mikä on Agenda 21.

      Eli YK haluaa jonkin kansainvälisen organisaation (tietysti YK:n alaisen) joka hallitsee maailman energiankäyttöä, ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä, ja se joka hallitsee mailman energiankäyttöä, hallitsee samalla koko maailmaa, samoin YK haluaa 1000 miljardia vuodessa länsimailta kehitysmaille, taaskin ilmastonmuutoksen nimissä.

      Ja IPCC on UNEP:in ja WMO:n luomus, yllättäen YK:n alajärjestöjä kummatkin.

      Eli rahasta ja vallasta tässä on kyse eikä mistään muusta.

      Hyvä kirja aiheesta: http://tinyurl.com/plup4g8

      The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.
      – H.L. Mencken

 27. Siis Nils-Axel Mörnerin linkki piti olla: http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles%202007/MornerInterview.pdf

 28. Kiitos jälleen kaikille kommentoijille, mutta keskustelu alkaa jälleen luisumaan pois alkuperäisestä aiheesta. Jään nyt lomalle, enkä ehdi enää valitettavasti vastaamaan kommentteihin. Hyvää kesän jatkoa itse kullekin!

 29. Ja niiden, joita asia eli missä ilmastotukimuksessa mennään, oikeasti kiinnostaa, kannattaa lukea pohjoismaiden ehkä arvostetuimman ilmastotutkijan Lennart Bengtssonin kirjoittama kansantajuinen, tiivis vain muutaman sivun pituinen kooste asiasta.
  Älkää pelotelko ilmastolla: http://lustiag.pp.fi/data/pdf/Katterno_1_2013_FI_6.pdf

Kommentit on suljettu.

Forecan blogissa on käytössä kommenttien esimoderointi eli blogin ylläpitäjän on hyväksyttävä kommentti ennen kuin se näkyy blogissa. Kommentteja käydään läpi toimistotyöajan puitteissa.

Blogin keskusteluun voi osallistua asiallisilla, aiheeseen liittyvillä ja toisia kunnioittavilla kommenteilla. Viestejä voidaan jättää julkaisematta ylläpidon harkinnan mukaan, esimerkiksi jos viesti on loukkaava, ei liity blogin aiheeseen, sisältää selkeää tahallista provosointia tai on muutoin asiaton.